ความรู้ วิดีโอ
คลิปวีดีโอเด็ดๆ ต้องที่นี่ ThaiNN VIDEO
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ

ความรู้


 • 47:13 วีดีโอโหวตสูงสุด สารคดี ระเบิดปรมาณู พลังงานไร้ขีดจำกัด

  สารคดี ระเบิดปรมาณู พลังงานไร้ขีดจำกัด

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 1,168 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

 • 44:21 วีดีโอโหวตสูงสุด สุดยอดสารคดี ไขจักรวาล ตอน ผู้สร้างจักรวาลนั้นมีจริงไหม HD

  สุดยอดสารคดี ไขจักรวาล ตอน ผู้สร้างจักรวาลนั้นมีจริงไหม HD

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 1,312 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  เพื่อจะอธิบายความเป็นไปของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนักวิทยาศาสตร์พยายามหาสิ่งที่เล็กที่สุดซึ่งประกอบขึ้นเป็นจักรวาล ในอดีตกาลนักคิดโบราณเชื่อว่าดิน น้ำ ลม ไฟ คือธาตุพื้นฐานที่สุดของจักรวาล แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์ได้ทำให้รู้ว่ามีสิ่งที่เล็กลงไปอีก ในส่

 • 19:51 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคโนโลยี ที่ทำให้ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เกือบชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2

  เทคโนโลยี ที่ทำให้ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เกือบชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 1,333 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

 • 45:31 วีดีโอโหวตสูงสุด สารคดี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ภาพจริงเสียงจริง HD

  สารคดี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ภาพจริงเสียงจริง HD

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 1,244 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

 • 16:06 วีดีโอโหวตสูงสุด อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 4)

  อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 4)

  โดย แพทเทิร์น ไอที เพิ่มเมื่อ 1,072 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ศูนย์อบรมแพ็ทเท ิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอทีฝ่ายข้อมูลส ถาบัน (เบอร์โทรศัพท์ใ

 • 07:51 วีดีโอโหวตสูงสุด อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 3)

  อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 3)

  โดย แพทเทิร์น ไอที เพิ่มเมื่อ 1,083 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ศูนย์อบรมแพ็ทเท ิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอทีฝ่ายข้อมูลส ถาบัน (เบอร์โทรศัพท์ใ

 • 11:26 วีดีโอโหวตสูงสุด อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 2)

  อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 2)

  โดย แพทเทิร์น ไอที เพิ่มเมื่อ 1,116 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ศูนย์อบรมแพ็ทเท ิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอทีฝ่ายข้อมูลส ถาบัน (เบอร์โทรศัพท์ใ

 • 13:20 วีดีโอโหวตสูงสุด อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 1)

  อยากเป็น Designer ทำอย่างไร (ตอนที่ 1)

  โดย แพทเทิร์น ไอที เพิ่มเมื่อ 1,181 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ศูนย์อบรมแพ็ทเท ิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอทีฝ่ายข้อมูลส ถาบัน (เบอร์โทรศัพท์ใ

 • 06:10 วีดีโอโหวตสูงสุด การสร้าง MV อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Nero

  การสร้าง MV อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Nero

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,113 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมได้แนะนำการสร ้าง MV อย่างง่ายๆ ด้วยรูปภาพหรือว ีดีโอของเราเอง ด้วยโปรแกรมสามั ญที่มีอยู่ประจำ เครื่องคอมพิวเต อร์ของเราอยู่แล ้ว ซึ่งก็คือโปรแกร ม Nero พร้อมทั้งการใส่ Effect ต่างๆ การตั้งเวลาสไลด ์ ทำให้วีดีโอโปรด หรือภาพถ่ายของเ ร

 • 08:39 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์

  วิธีตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 917 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ ผมจะมาแนะนำการป กป้องไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์งานที่ส ำคัญต่างๆ ด้วยการตั้ง passwords และการซ่อน folder ไม่ให้ใครสามารถ เปิดเอกสารสำคัญ หรือวีดีโอสุดโป รดของเราได้ ด้วยวิธีง่ายๆ

 • 07:51 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีใส่คำอธิบายภาพอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

  วิธีใส่คำอธิบายภาพอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 803 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ ผมก็จะมาแนะนำวิ ธีการใส่คำบรรยา ยภาพ ใส่คำอธิบาย หรือจะใส่ชื่อเว ็บไซต์ของเราก็ไ ด้ รวมถึงการปรับขน าดให้ไฟล์รูปภาพ มีขนาดพอดี เพื่อที่จะนำไปอ ัพโหลดออกเผยแพร ่สู่โลกออนไลน์ต ่อไป ด้วยโปรแกรมสามั ญที่มีอยู่ในเคร ื่องคอมพิวเตอร์ ของเรา โดยไ

 • 05:19 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบลงถังขยะ Recycle Bin

  วิธีกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบลงถังขยะ Recycle Bin

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 831 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมได้นำเสนอเทคน ิคในการกู้คืนไฟ ล์งาน ไฟล์เอกสารสำคัญ ต่างๆ ที่เราอาจเผลอลบ (Delete) ออกจากเครื่องคอ มพิวเตอร์ ของเรา ซึ่งไฟล์ดังกล่า วก็ไม่ได้หายไปใ น ก็จะไปอยู่ในถัง ขยะ (Recycle Bin) ในเครื่องคอมพิว เตอร์ ของเรานั่นแหละ ให้เราทำการก

 • 05:48 วีดีโอโหวตสูงสุด แปลงไฟล์ลงยูทูปง่ายๆ ด้วย Format facyory

  แปลงไฟล์ลงยูทูปง่ายๆ ด้วย Format facyory

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 830 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  แปลงไฟล์ลงยูทูป ด้วย Format facyoryFormat facyory โปรแกรมแปลงไฟล์ ที่ถือว่าเยี่ยม ที่สุดในโลกขณะน ี้ สามารถแปลงไฟล์ไ ด้ทุกนามสกล เชิญรับชมได้เลย ครับลิงค์ดาวน์โ หลด http://www.loadpai.com/download/format-factor yพบกับทริปคอมพิ

 • 02:14 วีดีโอโหวตสูงสุด การติดตั้ง Extreme Karaoke

  การติดตั้ง Extreme Karaoke

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 799 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สอนติดตั้งโปรแก รม “Extreme Karaoke” ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ซึ่ง MIDI หรือเนื้อเพลงตา งๆ ไม่ว่าจะเป็นเพล งเก่าหรือไม่ เราสามารถนำมาเพ ิ่มในภายหลังได้ ครับ..ลิงค์ดาวน์

 • 03:19 วีดีโอโหวตสูงสุด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ Keyboard และ Mouse เสีย

  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ Keyboard และ Mouse เสีย

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 838 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการแ ก้ปัญหาเฉพาะหน้ าเมื่อในยามฉุกเ ฉิน เมื่อ Mouse และ Keyboard เสียเคล็ดลับดูค ลิปวีดีโอ You Tube ให้ชัดแจ๋วเหมือ นต้นฉบับให้เราไ ปตั้งค่าความละเ อียดของวีดีโอได ้ที่ปุ่มฟันเฟือ ง (การตั้งค่า) ทางขวามือด้านล่ างของวีดีโอ แล้วเลือกปรับขน าด เ

 • 02:58 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีแก้อาการ Windows NoDisk ให้สิ้นซากจากคอมพิวเตอร์แบบถาวร

  วิธีแก้อาการ Windows NoDisk ให้สิ้นซากจากคอมพิวเตอร์แบบถาวร

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 836 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการแ ก้ปํัญหา Windows NoDisk ให้สิ้นซากจากคอ มพิวเตอร์ของเรา แบบถาวร..พร้อมตั

 • 05:00 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีนำวีดีโอ YouTube มาไว้ในบล็อกเกอร์ของเรา

  วิธีนำวีดีโอ YouTube มาไว้ในบล็อกเกอร์ของเรา

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 798 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ วิธีนำวีดีโอโปร ดจาก YouTube มาไว้ในบล็อกเกอ ร์หรือเว็บบล็อก ของเรา พร้อมคำอธิบายอย ่างละเอียดเข้าใ จง่าย สามารถทำตามได้เ พียงไม่กี่ขั้นต อนครับ..ศึกษาข้อ

 • 02:58 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Extreme Karaoke

  วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Extreme Karaoke

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,723 เข้าชม / 3 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำวิธี เปลี่ยนภาพ Back ground หรือการเปลี่ยนภ าพพื้นหลังใน Extreme Karaoke ด้วยวิธีง่ายๆเพ ียงไม่กี่ขั้นตอ นสามารถทำตามได้ เลยครับปล. สามารถศึกษาเทคน ิคคอมพิวเตอร์ดี ๆได้ที่ http://trip-computer.blogspot.comเคล็ ดลับดูคลิปวีดีโ อ You Tube ให้ชัดแ

 • 04:06 วีดีโอโหวตสูงสุด สอนใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 01 รู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

  สอนใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 01 รู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 836 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอสอนใช้คอม พิวเตอร์เบื้องต ้น 01 นี้ เป็นการแนะนำให้ รู้จักกับอุปกรณ ์หรือฮาร์ดแวร์แ ละหน้าที่หลักขอ งชิ้นส่วนที่ประ กอบกันขึ้นมา จนได้ชื่อที่เรา เรียกกันว่า "คอมพิวเตอร์" นั่นเอง ปล. ทุกปัญหาในการใช ้งานคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าศึกษา ได้ที่ http://trip

 • 04:45 วีดีโอโหวตสูงสุด แทรกรูปภาพในเว็บบอร์ด ง่ายกนิดเดียว

  แทรกรูปภาพในเว็บบอร์ด ง่ายกนิดเดียว

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 772 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ วิธีแทรกรูปภาพป ระกอบคำอธิบายใน เว็บบอร์ด ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆสาม ารถทำตามได้เลยค รับ- ฝากรูปฟรีได้ที่ นี่..http://image.ohozaa.com/main/''- ศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่นี่ค รับ..http://trip-computer.blogspot.com

 • 07:31 วีดีโอโหวตสูงสุด ทำภาพซ้อนง่ายๆ Art สุดๆ ด้วยโปรแกรม Paint

  ทำภาพซ้อนง่ายๆ Art สุดๆ ด้วยโปรแกรม Paint

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 827 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการซ ้อนภาพอย่างง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Paint เป็นการตกแต่งภา พอย่างง่ายๆ แต่ขอบอกไว้ก่อน ว่า..Art..สุดๆครับ ด้วยโปรแกรมที่ม ีอยู่ในเครื่องค อมพิวเตอร์ของเร าอยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งโ ปรแกรมเสริมแต่อ ย่างใด เชิญชมได้เลยครั บเคล็ดลับดูคลิป วีดีโอ You

 • 05:01 วีดีโอโหวตสูงสุด การใส่คำอธิบายประกอบวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  การใส่คำอธิบายประกอบวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 776 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ เป็นวีดีโอสั้นๆ ของผม ซึ่งจะอธิบายเกี ่ยวกับการแทรกคำ บรรยายในวีดีโอด ้วยโปรแกรม Camtasia Studio โดยละเอียด..เชิญ

 • 11:59 วีดีโอโหวตสูงสุด การใช้โปรแกรม AVS Vedio Editorอย่างละเอียด

  การใช้โปรแกรม AVS Vedio Editorอย่างละเอียด

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 764 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอสอนการตัด ต่อวีดีโอด้วยโป รแกรม AVS Vedio Editorอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการ ตัดต่อคลิปวีดีโ อ การใส่ effect ต่างๆ การตัดเสียงออกจ ากวีดีโอ เพื่อทำเป็น MV แลการแทรกเพลงลง ในวีดีโอ มีรายละเอียดบอก ทุกขั้นตอนสามาร ถทำตามได้เลยครั บเคล็ดลับดูคลิป วีดีโ

 • 04:47 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคนิคเด็ด! กำจัด Pop-up โฆษณากวนใจขณะต่อเน็ต แบบถาวร

  เทคนิคเด็ด! กำจัด Pop-up โฆษณากวนใจขณะต่อเน็ต แบบถาวร

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 833 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  เคล็ดลับเด็ด! กำจัด Pop-up โฆษณากวนใจ (Ads OffersWizard) ขณะต่อเน็ต สำหรับ Windows xp Windows 7 และ Windows 8 ให้ขายไปจากคอมพ ิวเตอร์ของคุณ..แ

 • 07:12 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง USB Disk Security ให้ใช้ได้ตลอดชีพ

  วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง USB Disk Security ให้ใช้ได้ตลอดชีพ

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 707 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สุดยอดโปรแกรมแส กนไวรัส ที่ใช้งานง่ายแต ่ประสิทธิภาพเยี ่ยม "USB Disk Security" ดาวน์โหลดได้ตาม ลิงค์นี้เลยครับ http://www.one2up.com/view_content.php?conten t_ID=661420

 • 06:41 วีดีโอโหวตสูงสุด การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 02

  การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 02

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 741 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการใ ช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น - การตั้งค่า Soundfont ใน eXtreme karaoke - การแก้ปัญหาเบื้ องต้น

 • 03:16 วีดีโอโหวตสูงสุด มาบันทึกเสียงร้องของเราไว้ฟังกันดีกว่า

  มาบันทึกเสียงร้องของเราไว้ฟังกันดีกว่า

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 754 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ จะเป็นขั้นตอนกา รบันทึกเสียงอย่ างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Nero ด้วยฟังก์ชั่น Nero WaveEditor เพียงไม่กี่ขั้น ตอนสามารถบันทึก เสียงบรรยายประก อบภาพ หรือเสียงร้องเพ ลงของเราเอง หรือแม้กระทั่งบ ันทึกเสียงจากภา พยนตร์ที่เราเปิ ดด้วยโปรแกรมต่า งๆ คลิ

 • 08:11 วีดีโอโหวตสูงสุด การต่อเพลงแบบเมดเล่ย์หรือ Non-Stop 01

  การต่อเพลงแบบเมดเล่ย์หรือ Non-Stop 01

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 738 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมจะมาแนะนำการต ัดต่อไฟล์เสียงห รือไฟล์เพลง การทำเพลงแบบเมด เลย์ในไฟล์เดียว ซึ่งจะได้ไฟล์เพ ลงที่ถูกบันทึกเ ป็นประเภท Nero Digital Audio หรือ Mp.4 ซึ่งจะมีคุณภาพเ สียงที่ดีกว่าไฟ ล์เพลงประเภท Mp.3 ทุกขั้นตอนได้อธ ิบายไว้อย่างละเ อียด เ

 • 03:54 วีดีโอโหวตสูงสุด สอนไรท์แผ่นด้วยโปรแกรม Nero

  สอนไรท์แผ่นด้วยโปรแกรม Nero

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 637 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ จะเป็นวีดีโอแนะ นำการไรท์แผ่นซี ดีหรือดีวีดี (การสร้าง Vedio CD) ด้วยโปรแกรม Nero ซึ่งจัดว่าเป็นอ ีกหนึ่งโปรแกรมท ี่มีคุณสมบัติทา งด้านมัลติมีเดี ยที่ครบครัน และเป็นโปรแกรมส ามัญประจำเครื่อ งของเราอยู่แล้ว เราสามารถสร้างว ีดีโอซีดีและส

 • 02:05 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคนิคเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ ด้วยคำสั่ง Check Disk

  เทคนิคเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ ด้วยคำสั่ง Check Disk

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 714 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ เทคนิคเพิ่มความ เร็วคอมพิวเตอร์ ด้วยคำสั่ง Check Disk เป็นการเพิ่มควา มเร็วให้กับระบบ ตรวจหาจุดบกพร่อ งต่างๆในฮาร์ดดิ สก์และทำการแสกน แก้ไข อีกทั้งยังเป็นก ารช่วยยืดอายุกา รใช้งานฮาร์ดดิส ก์ของเรา เชิญรับชมได้เลย ครับ

 • 07:34 วีดีโอโหวตสูงสุด การสร้าง Title Clips ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  การสร้าง Title Clips ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 752 เข้าชม / 3 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมได้แนะนำวิธีก ารสร้าง Title Clips และการใส่ Effect ต่างๆ ให้กับวีดีโอ รวมไปถึงการ Save ไฟล์งาน จนสามารถอัพโหลด ลง Youtube หรือเผยแพร่สู่โ ลกออนไลน์ได้ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio พร้อมคำบรรยายแล ะตัวหนังสือประก อบทุกขั้นตอนอย่ างละเอ

 • 04:23 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคนิคเด็ด! เพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีง่ายๆ

  เทคนิคเด็ด! เพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีง่ายๆ

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 682 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอนำเสนอเทค นิคเพิ่มความเร็ วให้กับคอมพิวเต อร์ด้วยวิธีง่าย ๆ พร้อมคำอธิบายปร ะกอบทุกขั้นตอน โดยที่เราไม่ต้อ งติดตั้งโปรแกรม เสริมแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นก ารถนอม Hard disk ของเราให้ใช้งาน ได้นานขึ้นเชิญร ับชมได้เลยครับ

 • 06:21 วีดีโอโหวตสูงสุด การติดตั้งโปรแกรม AVS Video Editor ให้เป็นเวอร์ชั่นเต็ม

  การติดตั้งโปรแกรม AVS Video Editor ให้เป็นเวอร์ชั่นเต็ม

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 743 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการต ิดตั้งโปรแกรม AVS Video Editor และการ Activate โปรแกรมให้เป็นเ วอร์ชั่นเต็ม พร้อมใช้งาน เพียบพร้อมด้วยฟ ังก์ชั่นต่างๆมา กมาย โดยเฉพาะทางด้าน มัลติมีเดีย การตัดต่อคลิปวี ดีโอต่างๆอย่างล ะเอียดทุกขั้นตอ น พร้อมตัวหนังสือ บรรยายแต่ละขั้น ตอนโ

 • 10:55 วีดีโอโหวตสูงสุด การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 03

  การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 03

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 726 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ ผมจะแนะนำการเพิ ่มเพลงแบบมิดี้ (MIDI) ลงใน eXtreme karaoke หรือการอัพเดตเพ ลงใหม่ๆ อย่างละเอียดทุก ขั้นตอน พร้อมตัวหนังสือ บรรยายให้เห็นอย ่างชัดเจน สำหรับเพื่อนๆ ที่มีโปรแกรม eXtreme karaoke ที่ติดตั้งไว้ใน เครื่องแล้ว สามารถทำตามขั้น ตอน

 • 05:29 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคนิคตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  เทคนิคตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 725 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ตัดต่อวีดีโอด้ว ย Camtasia studio การตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Camtasia studio"Camtasia studio" จัดว่าเป็นอีกหน ึ่งโปรแกรมสำหรั บตัดต่อไฟล์วีดี โอและไฟล์รูปภาพ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มี Option ที่หลากหลาย รวมไปถึง Effect ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น titl

 • 04:00 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีง่ายๆในการ Save หน้า Desktop ให้เป็นรูปภาพ

  วิธีง่ายๆในการ Save หน้า Desktop ให้เป็นรูปภาพ

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 720 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำเทคน ิคง่ายๆในการ Save หน้า Desktop หรือหน้า Web page ให้เป็นรูปภาพ เพียงแค่เรากดปุ ่ม Print Screen บนคีย์บอร์ด ซึ่งจะเป็นการ Save ข้อมูลทั้งหมดบน หน้า Desktop ในคอมพิวเตอร์ขอ งเราให้เป็นรูปภ าพ จากนั้นให้เรานำ ไปวางไว้ที่โปรแ กรม Paint เสร็จแล

 • 04:52 วีดีโอโหวตสูงสุด การทำแผ่น DATA CD เอาไว้เก็บไฟล์โปรแกรมหรือไฟล์งานสำคัญด้วย Nero

  การทำแผ่น DATA CD เอาไว้เก็บไฟล์โปรแกรมหรือไฟล์งานสำคัญด้วย Nero

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 700 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการท ำแผ่น DATA CD เอาไว้เก็บไฟล์โ ปรแกรมหรือไฟล์ง านสำคัญด้วย Nero พร้อมคำอธิบายปร ะกอบอย่างละเอีย ด หรือจะศึกษาข้อม ูลเพิ่มเติมได้ท ี่..http://trip-computer.blogspot.comเ

 • 04:45 วีดีโอโหวตสูงสุด การปิด Sound on board ฉบับแก้ไข Sound ใหม่

  การปิด Sound on board ฉบับแก้ไข Sound ใหม่

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 683 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  การปิด Sound on board ฉบับแก้ไข Sound ใหม่

 • 02:13 วีดีโอโหวตสูงสุด เชื่อหรือไม่ อายุร่างกายของคุณอาจไม่เท่ากับอายุจริง

  เชื่อหรือไม่ อายุร่างกายของคุณอาจไม่เท่ากับอายุจริง

  โดย Admin เพิ่มเมื่อ 1,219 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ทุกการใช้ชีวิตของคุณมีผลต่ออายุร่างกายเสมอ เริ่มต้นตรวจเช็คอายุร่างกาย เพื่อวางแผนดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธี ที่ http://www.goodfoodgoodlife.in.th

 • 20:28 วีดีโอโหวตสูงสุด ใครอยากรู้วิธีการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าต้องทำยังไง เชิญชมได้เลยค่ะ

  ใครอยากรู้วิธีการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าต้องทำยังไง เชิญชมได้เลยค่ะ

  โดย แพทเทิร์น ไอที เพิ่มเมื่อ 741 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ศูนย์อบรมแพ็ทเท ิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอทีฝ่ายข้อมูลส ถาบัน (เบอร์โทรศัพท์ใ

หมวดหมู่วีดีโอ