ผลการค้นหา: "ss1011" - หน้า 1
คลิปวีดีโอเด็ดๆ ต้องที่นี่ ThaiNN VIDEO
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ

ผลการค้นหา: "ss1011"


 • 04:23 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคนิคเด็ด! เพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีง่ายๆ

  เทคนิคเด็ด! เพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีง่ายๆ

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 671 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอนำเสนอเทค นิคเพิ่มความเร็ วให้กับคอมพิวเต อร์ด้วยวิธีง่าย ๆ พร้อมคำอธิบายปร ะกอบทุกขั้นตอน โดยที่เราไม่ต้อ งติดตั้งโปรแกรม เสริมแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นก ารถนอม Hard disk ของเราให้ใช้งาน ได้นานขึ้นเชิญร ับชมได้เลยครับ

 • 07:34 วีดีโอโหวตสูงสุด การสร้าง Title Clips ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  การสร้าง Title Clips ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 741 เข้าชม / 3 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมได้แนะนำวิธีก ารสร้าง Title Clips และการใส่ Effect ต่างๆ ให้กับวีดีโอ รวมไปถึงการ Save ไฟล์งาน จนสามารถอัพโหลด ลง Youtube หรือเผยแพร่สู่โ ลกออนไลน์ได้ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio พร้อมคำบรรยายแล ะตัวหนังสือประก อบทุกขั้นตอนอย่ างละเอ

 • 02:05 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคนิคเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ ด้วยคำสั่ง Check Disk

  เทคนิคเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์ ด้วยคำสั่ง Check Disk

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 705 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ เทคนิคเพิ่มความ เร็วคอมพิวเตอร์ ด้วยคำสั่ง Check Disk เป็นการเพิ่มควา มเร็วให้กับระบบ ตรวจหาจุดบกพร่อ งต่างๆในฮาร์ดดิ สก์และทำการแสกน แก้ไข อีกทั้งยังเป็นก ารช่วยยืดอายุกา รใช้งานฮาร์ดดิส ก์ของเรา เชิญรับชมได้เลย ครับ

 • 03:54 วีดีโอโหวตสูงสุด สอนไรท์แผ่นด้วยโปรแกรม Nero

  สอนไรท์แผ่นด้วยโปรแกรม Nero

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 628 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ จะเป็นวีดีโอแนะ นำการไรท์แผ่นซี ดีหรือดีวีดี (การสร้าง Vedio CD) ด้วยโปรแกรม Nero ซึ่งจัดว่าเป็นอ ีกหนึ่งโปรแกรมท ี่มีคุณสมบัติทา งด้านมัลติมีเดี ยที่ครบครัน และเป็นโปรแกรมส ามัญประจำเครื่อ งของเราอยู่แล้ว เราสามารถสร้างว ีดีโอซีดีและส

 • 08:11 วีดีโอโหวตสูงสุด การต่อเพลงแบบเมดเล่ย์หรือ Non-Stop 01

  การต่อเพลงแบบเมดเล่ย์หรือ Non-Stop 01

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 728 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมจะมาแนะนำการต ัดต่อไฟล์เสียงห รือไฟล์เพลง การทำเพลงแบบเมด เลย์ในไฟล์เดียว ซึ่งจะได้ไฟล์เพ ลงที่ถูกบันทึกเ ป็นประเภท Nero Digital Audio หรือ Mp.4 ซึ่งจะมีคุณภาพเ สียงที่ดีกว่าไฟ ล์เพลงประเภท Mp.3 ทุกขั้นตอนได้อธ ิบายไว้อย่างละเ อียด เ

 • 03:16 วีดีโอโหวตสูงสุด มาบันทึกเสียงร้องของเราไว้ฟังกันดีกว่า

  มาบันทึกเสียงร้องของเราไว้ฟังกันดีกว่า

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 744 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ จะเป็นขั้นตอนกา รบันทึกเสียงอย่ างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Nero ด้วยฟังก์ชั่น Nero WaveEditor เพียงไม่กี่ขั้น ตอนสามารถบันทึก เสียงบรรยายประก อบภาพ หรือเสียงร้องเพ ลงของเราเอง หรือแม้กระทั่งบ ันทึกเสียงจากภา พยนตร์ที่เราเปิ ดด้วยโปรแกรมต่า งๆ คลิ

 • 02:37 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีง่ายๆในการทดสอบภาคจ่ายไฟคอมพิวเตอร์..ว่าเสียหรือไม่?

  วิธีง่ายๆในการทดสอบภาคจ่ายไฟคอมพิวเตอร์..ว่าเสียหรือไม่?

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 661 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วิธีง่ายๆในการท ดสอบ Power supply หรือภาคจ่ายไฟใน เครื่องคอมพิวเต อร์ของเรา..ว่าเส

 • 06:41 วีดีโอโหวตสูงสุด การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 02

  การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 02

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 730 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการใ ช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น - การตั้งค่า Soundfont ใน eXtreme karaoke - การแก้ปัญหาเบื้ องต้น

 • 06:54 วีดีโอโหวตสูงสุด 4 Step ลบไฟล์ขยะเพิ่มสปีด Computer อีก 10 เท่าตัว

  4 Step ลบไฟล์ขยะเพิ่มสปีด Computer อีก 10 เท่าตัว

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 681 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ 4 Step ในการลบไฟล์ขยะ ต่างๆที่ยังคงค้ างอยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ของเรา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทำงา นให้กับคอมพิวเต อร์ของเรา ทำให้คอมพิวเตอร ์ ของเราทำงานได้เ ร็วขึ้นอีกหลายเ ท่าตัว มีขั้นตอนอย่างล ะเอียด เชิญรับชมได้เลย ครับ1. คำสั่ง..

 • 07:12 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง USB Disk Security ให้ใช้ได้ตลอดชีพ

  วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง USB Disk Security ให้ใช้ได้ตลอดชีพ

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 696 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สุดยอดโปรแกรมแส กนไวรัส ที่ใช้งานง่ายแต ่ประสิทธิภาพเยี ่ยม "USB Disk Security" ดาวน์โหลดได้ตาม ลิงค์นี้เลยครับ http://www.one2up.com/view_content.php?conten t_ID=661420

 • 04:47 วีดีโอโหวตสูงสุด เทคนิคเด็ด! กำจัด Pop-up โฆษณากวนใจขณะต่อเน็ต แบบถาวร

  เทคนิคเด็ด! กำจัด Pop-up โฆษณากวนใจขณะต่อเน็ต แบบถาวร

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 823 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  เคล็ดลับเด็ด! กำจัด Pop-up โฆษณากวนใจ (Ads OffersWizard) ขณะต่อเน็ต สำหรับ Windows xp Windows 7 และ Windows 8 ให้ขายไปจากคอมพ ิวเตอร์ของคุณ..แ

 • 11:59 วีดีโอโหวตสูงสุด การใช้โปรแกรม AVS Vedio Editorอย่างละเอียด

  การใช้โปรแกรม AVS Vedio Editorอย่างละเอียด

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 754 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอสอนการตัด ต่อวีดีโอด้วยโป รแกรม AVS Vedio Editorอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการ ตัดต่อคลิปวีดีโ อ การใส่ effect ต่างๆ การตัดเสียงออกจ ากวีดีโอ เพื่อทำเป็น MV แลการแทรกเพลงลง ในวีดีโอ มีรายละเอียดบอก ทุกขั้นตอนสามาร ถทำตามได้เลยครั บเคล็ดลับดูคลิป วีดีโ

 • 05:01 วีดีโอโหวตสูงสุด การใส่คำอธิบายประกอบวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  การใส่คำอธิบายประกอบวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 766 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ เป็นวีดีโอสั้นๆ ของผม ซึ่งจะอธิบายเกี ่ยวกับการแทรกคำ บรรยายในวีดีโอด ้วยโปรแกรม Camtasia Studio โดยละเอียด..เชิญ

 • 07:31 วีดีโอโหวตสูงสุด ทำภาพซ้อนง่ายๆ Art สุดๆ ด้วยโปรแกรม Paint

  ทำภาพซ้อนง่ายๆ Art สุดๆ ด้วยโปรแกรม Paint

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 817 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการซ ้อนภาพอย่างง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Paint เป็นการตกแต่งภา พอย่างง่ายๆ แต่ขอบอกไว้ก่อน ว่า..Art..สุดๆครับ ด้วยโปรแกรมที่ม ีอยู่ในเครื่องค อมพิวเตอร์ของเร าอยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งโ ปรแกรมเสริมแต่อ ย่างใด เชิญชมได้เลยครั บเคล็ดลับดูคลิป วีดีโอ You

 • 04:45 วีดีโอโหวตสูงสุด แทรกรูปภาพในเว็บบอร์ด ง่ายกนิดเดียว

  แทรกรูปภาพในเว็บบอร์ด ง่ายกนิดเดียว

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 762 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ วิธีแทรกรูปภาพป ระกอบคำอธิบายใน เว็บบอร์ด ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆสาม ารถทำตามได้เลยค รับ- ฝากรูปฟรีได้ที่ นี่..http://image.ohozaa.com/main/''- ศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่นี่ค รับ..http://trip-computer.blogspot.com

 • 04:06 วีดีโอโหวตสูงสุด สอนใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 01 รู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

  สอนใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 01 รู้จักกับชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 827 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอสอนใช้คอม พิวเตอร์เบื้องต ้น 01 นี้ เป็นการแนะนำให้ รู้จักกับอุปกรณ ์หรือฮาร์ดแวร์แ ละหน้าที่หลักขอ งชิ้นส่วนที่ประ กอบกันขึ้นมา จนได้ชื่อที่เรา เรียกกันว่า "คอมพิวเตอร์" นั่นเอง ปล. ทุกปัญหาในการใช ้งานคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าศึกษา ได้ที่ http://trip

 • 02:58 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Extreme Karaoke

  วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Extreme Karaoke

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,704 เข้าชม / 3 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำวิธี เปลี่ยนภาพ Back ground หรือการเปลี่ยนภ าพพื้นหลังใน Extreme Karaoke ด้วยวิธีง่ายๆเพ ียงไม่กี่ขั้นตอ นสามารถทำตามได้ เลยครับปล. สามารถศึกษาเทคน ิคคอมพิวเตอร์ดี ๆได้ที่ http://trip-computer.blogspot.comเคล็ ดลับดูคลิปวีดีโ อ You Tube ให้ชัดแ

 • 05:00 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีนำวีดีโอ YouTube มาไว้ในบล็อกเกอร์ของเรา

  วิธีนำวีดีโอ YouTube มาไว้ในบล็อกเกอร์ของเรา

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 787 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ วิธีนำวีดีโอโปร ดจาก YouTube มาไว้ในบล็อกเกอ ร์หรือเว็บบล็อก ของเรา พร้อมคำอธิบายอย ่างละเอียดเข้าใ จง่าย สามารถทำตามได้เ พียงไม่กี่ขั้นต อนครับ..ศึกษาข้อ

 • 02:58 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีแก้อาการ Windows NoDisk ให้สิ้นซากจากคอมพิวเตอร์แบบถาวร

  วิธีแก้อาการ Windows NoDisk ให้สิ้นซากจากคอมพิวเตอร์แบบถาวร

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 825 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการแ ก้ปํัญหา Windows NoDisk ให้สิ้นซากจากคอ มพิวเตอร์ของเรา แบบถาวร..พร้อมตั

 • 03:19 วีดีโอโหวตสูงสุด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ Keyboard และ Mouse เสีย

  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ Keyboard และ Mouse เสีย

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 827 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำการแ ก้ปัญหาเฉพาะหน้ าเมื่อในยามฉุกเ ฉิน เมื่อ Mouse และ Keyboard เสียเคล็ดลับดูค ลิปวีดีโอ You Tube ให้ชัดแจ๋วเหมือ นต้นฉบับให้เราไ ปตั้งค่าความละเ อียดของวีดีโอได ้ที่ปุ่มฟันเฟือ ง (การตั้งค่า) ทางขวามือด้านล่ างของวีดีโอ แล้วเลือกปรับขน าด เ

 • 02:14 วีดีโอโหวตสูงสุด การติดตั้ง Extreme Karaoke

  การติดตั้ง Extreme Karaoke

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 788 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สอนติดตั้งโปรแก รม “Extreme Karaoke” ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ซึ่ง MIDI หรือเนื้อเพลงตา งๆ ไม่ว่าจะเป็นเพล งเก่าหรือไม่ เราสามารถนำมาเพ ิ่มในภายหลังได้ ครับ..ลิงค์ดาวน์

 • 05:48 วีดีโอโหวตสูงสุด แปลงไฟล์ลงยูทูปง่ายๆ ด้วย Format facyory

  แปลงไฟล์ลงยูทูปง่ายๆ ด้วย Format facyory

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 820 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  แปลงไฟล์ลงยูทูป ด้วย Format facyoryFormat facyory โปรแกรมแปลงไฟล์ ที่ถือว่าเยี่ยม ที่สุดในโลกขณะน ี้ สามารถแปลงไฟล์ไ ด้ทุกนามสกล เชิญรับชมได้เลย ครับลิงค์ดาวน์โ หลด http://www.loadpai.com/download/format-factor yพบกับทริปคอมพิ

 • 05:19 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบลงถังขยะ Recycle Bin

  วิธีกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบลงถังขยะ Recycle Bin

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 820 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมได้นำเสนอเทคน ิคในการกู้คืนไฟ ล์งาน ไฟล์เอกสารสำคัญ ต่างๆ ที่เราอาจเผลอลบ (Delete) ออกจากเครื่องคอ มพิวเตอร์ ของเรา ซึ่งไฟล์ดังกล่า วก็ไม่ได้หายไปใ น ก็จะไปอยู่ในถัง ขยะ (Recycle Bin) ในเครื่องคอมพิว เตอร์ ของเรานั่นแหละ ให้เราทำการก

 • 07:51 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีใส่คำอธิบายภาพอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

  วิธีใส่คำอธิบายภาพอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 791 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ ผมก็จะมาแนะนำวิ ธีการใส่คำบรรยา ยภาพ ใส่คำอธิบาย หรือจะใส่ชื่อเว ็บไซต์ของเราก็ไ ด้ รวมถึงการปรับขน าดให้ไฟล์รูปภาพ มีขนาดพอดี เพื่อที่จะนำไปอ ัพโหลดออกเผยแพร ่สู่โลกออนไลน์ต ่อไป ด้วยโปรแกรมสามั ญที่มีอยู่ในเคร ื่องคอมพิวเตอร์ ของเรา โดยไ

 • 03:22 วีดีโอโหวตสูงสุด รวมเรื่องแปลกและสถิติแปลกที่สุดในโลกแห่งยุค 2014 ที่่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน

  รวมเรื่องแปลกและสถิติแปลกที่สุดในโลกแห่งยุค 2014 ที่่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,029 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  รวมเรื่องแปลก และสถิติแปลกๆ อันเป็นที่สุดใน โลกที่คุณไม่เคย เห็นมาก่อนศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ นี่ครับ http://storystrange.blogspot.com

 • 07:03 วีดีโอโหวตสูงสุด อภิมหาสิ่งก่อสร้าง ที่คุณต้องอึ้ง ทึ่ง ตะลึง แบบสุดๆ

  อภิมหาสิ่งก่อสร้าง ที่คุณต้องอึ้ง ทึ่ง ตะลึง แบบสุดๆ

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,114 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สุดยอด "อภิมหาสิ่งก่อส

 • 07:38 วีดีโอโหวตสูงสุด รวมสัตว์แปลกและหายาก ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลก

  รวมสัตว์แปลกและหายาก ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลก

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,104 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  เรื่องราวของสัต ว์แปลกๆและหายาก บางตัวมีรูปร่าง ที่แปลกพิศดารน่ าค้นหา และน่ากลัว ไม่อาจหยั่งรู้ถ ึงพฤติกรรมส่วนล ึกของมันได้..สาม

 • 03:19 วีดีโอโหวตสูงสุด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันน่าทึ่ง แห่งโลกยุคโบราณ

  7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันน่าทึ่ง แห่งโลกยุคโบราณ

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,135 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  7 สิ่งมหัศจรรย์ขอ งโลกยุคโบราณ (Seven Wonders of the World) จัดว่าเป็นสิ่งก ่อสร้างที่มีควา มยิ่งใหญ่มีลักษ ณะที่โดดเด่น มีสถาปัตยกรรมที ่ละเอียดลึกซึ้ง และมีอยู่ด้วยกั นเพียง 7 แห่งในโลกเท่านั ้น เป็นเจ็ดสิ่งมหั ศจรรย์ของโลกยุค โบราณ ก่อนที่จะมีบัญช ีเจ็

 • 03:36 วีดีโอโหวตสูงสุด 9 ดินแดนสุดมหัศจรรย์ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในโลก..อะแมซซิ่ง..สุดๆ 01

  9 ดินแดนสุดมหัศจรรย์ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในโลก..อะแมซซิ่ง..สุดๆ 01

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,364 เข้าชม / 2 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  9 ดินแดนมหัศจรรย์ ที่ไม่น่าเชื่อว ่า “มีอยู่จริงบนผื นโลก” ใครจะไปรู้ได้ว่ าในโลกของเราใบน ี้ยังมีเรื่องรา วแปลกๆน่าพิศวง ที่เรายังหาคำตอ บไม่ได้ และยังมีสถานที่ แปลกๆที่ธรรมชาต ิได้สร้างสรรค์เ อาไว้ให้พวกเราไ ด้ตื่นตาตื่นใจ จนแทบไม่น่าเชื่ อว่า “สถานที่แ

 • 01:28 วีดีโอโหวตสูงสุด 3 กฎเหล็กที่คุณต้องรู้ ก่อนซื้อมอเตอร์ไซด์มือสอง

  3 กฎเหล็กที่คุณต้องรู้ ก่อนซื้อมอเตอร์ไซด์มือสอง

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,034 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  3 ข้อที่คุณควรพิจ ารณา ก่อนตัดสินใจซื้ อรถมอเตอร์ไซด์ม ือสอง..รับรองว่า

 • 04:03 วีดีโอโหวตสูงสุด 9 อันดับรถหรู ราคาร้อยล้าน แห่งยุค 2014

  9 อันดับรถหรู ราคาร้อยล้าน แห่งยุค 2014

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,217 เข้าชม / 2 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  รวม 9 อันดับรถหรูราคา แพงที่สุดในโลก ในยุคแห่งยนตรกร รม 2014 เร่่ิมตั้งแต่รถ หรูราคาต่ำสุดอย ู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาท ไปจนถึงรถหรูราค าประมาณ 150 ล้านกว่าบาทปล.อ

 • 10:22 วีดีโอโหวตสูงสุด การต่อเพลงแบบเมดเล่ย์หรือ Non Stop 02

  การต่อเพลงแบบเมดเล่ย์หรือ Non Stop 02

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 873 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ จะเป็นวีดีโอที่ สองของผม ซึ่งจะมาแนะนำวิ ธีการสร้างไฟล์เ พลงแบบเมดเล่ย์ห รือ Non-Stop รวมอยู่ในไฟล์เด ียว และการใช้ Crossfade เพิ่มลูกเล่นให้ กับเพลงที่นำมาต ่อ คือเมื่อเพลงแรก ใกล้จบลง เพลงที่สองก็จะค ่อยๆดังขึ้น จนถึงระดับเสียง ปกติ แบบม

 • 05:02 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีไรท์แผ่น CD ด้วย Windows Media Player ให้เปิดชมได้ทุกเครื่องเล่น

  วิธีไรท์แผ่น CD ด้วย Windows Media Player ให้เปิดชมได้ทุกเครื่องเล่น

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 840 เข้าชม / 2 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สวัสดีเพื่อนๆชา วออนไลน์ทุกคน พบกับผมอีกครั้ง ในทริปคอมพิวเตอ ร์ และเทคนิคคอมพิว เตอร์ดีๆ ที่นำมาฝากกันอี กเช่นเคย และนี่ก็เป็นอีก หนึ่งวีดีโอนำเส นอที่ผมได้จัดทำ ขึ้นก็คือ การไรท์แผ่นซีดี ด้วยโปรแกรม Windows Media Player ซึ่งก็จัดว่าเป็ นโปรแกรมสามัญที ่

 • 08:56 วีดีโอโหวตสูงสุด การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 01

  การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 01

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 859 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  วีดีโอแนะนำ การใช้งาน eXtreme karaoke เบื้องต้น 01- การเปลี่ยนภาพ Backgroun ให้กับ eXtreme karaoke- การนำไฟล์เพลงปร ะเภทต่างๆมาเล่น กับ eXtreme karaoke- การตั้งภาพสไลด์ เป็นแบ็กกราวด์ ขณะร้องเพลง

 • 08:39 วีดีโอโหวตสูงสุด วิธีตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์

  วิธีตั้งรหัสผ่านให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 906 เข้าชม / 0 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอนี้ ผมจะมาแนะนำการป กป้องไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์งานที่ส ำคัญต่างๆ ด้วยการตั้ง passwords และการซ่อน folder ไม่ให้ใครสามารถ เปิดเอกสารสำคัญ หรือวีดีโอสุดโป รดของเราได้ ด้วยวิธีง่ายๆ

 • 06:10 วีดีโอโหวตสูงสุด การสร้าง MV อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Nero

  การสร้าง MV อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Nero

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,102 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  สำหรับวีดีโอชุด นี้ ผมได้แนะนำการสร ้าง MV อย่างง่ายๆ ด้วยรูปภาพหรือว ีดีโอของเราเอง ด้วยโปรแกรมสามั ญที่มีอยู่ประจำ เครื่องคอมพิวเต อร์ของเราอยู่แล ้ว ซึ่งก็คือโปรแกร ม Nero พร้อมทั้งการใส่ Effect ต่างๆ การตั้งเวลาสไลด ์ ทำให้วีดีโอโปรด หรือภาพถ่ายของเ ร

 • 04:35 วีดีโอโหวตสูงสุด ตะลึง! ฟอสซิล "ไม้กลายเป็นหิน" ขนาดยักษ์ สูงราวตึก 12 ชั้น อายุ 800,000 ปี ที่จังหวัดตาก

  ตะลึง! ฟอสซิล "ไม้กลายเป็นหิน" ขนาดยักษ์ สูงราวตึก 12 ชั้น อายุ 800,000 ปี ที่จังหวัดตาก

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,701 เข้าชม / 4 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  Fossil ดึกดำบรรพ์! “ไม้กลายเป็นหิน ” ที่ถูกฝังอยู่ใต ้พื้นพิภพนานกว่ า 800,000 ปี เป็นการเปลี่ยนเ ปลี่ยนแปลงทางธร รมชาติอันน่าอัศ จรรย์! ต้นไม้ที่วัดควา มโตได้ขนาด 1.80 เมตร มีความยาวถึง 72.22 เมตร หรือสูงราวๆตึก 12 ชั้น กลายสภาพเป็นแท่ งหินขนาดยักษ์นี ้

 • 07:15 วีดีโอโหวตสูงสุด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง มรดกโลกอันน่าทึ่ง! (อัพเดตล่าสุด 2014)

  7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง มรดกโลกอันน่าทึ่ง! (อัพเดตล่าสุด 2014)

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,204 เข้าชม / 1 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  7 สิ่งมหัศจรรย์ขอ งโลก (ยุคกลาง) สุดยอดของ “อภิมหาสิ่งก่อส ร้าง” ที่ถูกจัดให้เป็ นมรดกโลก เป็นสุดยอดผลงาน ทางด้านวิศวกรรม ของมนุษย์ในอดีต อันไร้ซึ่งเทคโน โลยี ไร้เครื่องจักรก ลใดๆทั้งสิ้น แต่พวกเขาเหล่าน ั้นสร้างผลงานอั นสุดอลังการขนาด นี้ขึ้นมาได้อย่ างไ

 • 06:01 วีดีโอโหวตสูงสุด ดินแดนมหัศจรรย์! ที่มีอยู่จริงบนผืนโลก..ที่จะทำให้คุณต้อง..ตะลึง! แบบสุดๆ 02

  ดินแดนมหัศจรรย์! ที่มีอยู่จริงบนผืนโลก..ที่จะทำให้คุณต้อง..ตะลึง! แบบสุดๆ 02

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,734 เข้าชม / 2 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  “ดินแดนมหัศจรรย ์” ที่มีอยู่จริงบน ผืนโลก 2ในโลกของเราใบน

 • 10:35 วีดีโอโหวตสูงสุด ดินแดนแห่งความลี้ลับ! ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์! ที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้! มีอยู่จริง!..ที่นี่..03

  ดินแดนแห่งความลี้ลับ! ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์! ที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้! มีอยู่จริง!..ที่นี่..03

  โดย sivakorn เพิ่มเมื่อ 1,542 เข้าชม / 4 ให้คะแนนเพื่อเป็นวีดีโอยอดนิยม

  ดินแดนมหัศจรรย์ 3เรื่องราวความล